דקדוק אנגלי

כל החומרים הוכנו ע"י לאה הלינגר

present prog. כללים

present prog/ תרגול

have/has

verb to be

have/has+be

have/has+שייכות

יוצאי דופן-plural

רבים/ plural

חוקי רבים/plural

present simple-כללים

present simple 1

present simple 2

present simple+prog

present simple+prog

stative verbs

don`t+isn`t

past simple

past simple

past simple

past-irregular verbs

past prog-כללים

past simple+prog

passive-present

active-passive

active-passive

comperative+superlatives

full+less

present perfect

present perfect

tenses/ כל הזמנים

tenses/ כל הזמנים

משפטי תנאי/ if