כוכב החודש ספטמבר

כיתה

שם התלמיד/ה

א'1

מיקה לוי

א'2

שיראל קדישה

ב'1

אור אלבכרי

ב'2

ליטל גיא

ב'3

עמרי עיוטי

ג'1

בן חובבי-ציון

ד'1

ליאן חסון

ד'2

הרטייר סאמאבי

ה'1

לירז ישראלי

ה'2

ליטן לשינר

ה'3

אמי סולטנסקי

ו'1

הדס דלשד